White willow (monumental tree) - Revigliasco d'Asti